Felhasználói feltételek

www.acelfullank.hu weboldal felhasználói feltételei:

Felhasználó a www.acelfullank.hu weboldalara történő belépésével (beleértve a fórumokat és valamennyi aloldalt is), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is ha nem regisztrált felhasználója az oldal egyik szolgáltatásának sem:

1. Az Acélfullánk on-line webshop kínálatában szerepelnek  közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök is (8 cm pengehosszt meghaladó szúró- és vágóeszközök). A oldal látogatója a belépéssel egyidejűleg a fenti tényt tudomásul veszi. A vonatkozó 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet teljes szövege

2. A www.acelfullank.hu weboldal meghatározott szolgáltatások eléréséhez regisztráció szükséges.

3. A regisztráció elvégzésével a felhasználó (látogató) hozzájárul, hogy a regisztráció és a felhasználás során megadott adatai statisztikailag feldolgozott formában, egyedi formában azonosítókhoz nem kapcsolhatóan megjelenjenek a honlapot üzemeltető Fontium Kft. által készített statisztikákban, elemzésekben, felhasználói listákban. Ezeket a dokumentumokat a Fontium Kft. jogosult üzleti tevékenysége során felhasználni.

4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során birtokába jutó adatokkal nem él vissza, azokat kizárólag jogszerűen használja fel.

5. A Fontium Kft. a felhasználó által a regisztráció és a www.acelfullank.hu weboldal további felhasználása/látogatása során megadott személyes adatait jogosult kezelni és feldolgozni a weboldal "Adatvédelem" elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően. Az adatkezeléshez és feldolgozáshoz való hozzájárulás a felhasználó részéről megadottnak tekintendő a felhasználó által a regisztráció során, vagy később bármikor megadott személyes és szervezetekre vonatkozó adatokra, amennyiben a felhasználó a regisztrációt elvégzi. A regisztráció elvégzésével felhasználó elismeri, hogy a jelen felhasználói feltételeket és a www.acelfullank.hu weboldalon található "Adatvédelem" elnevezésű dokumentumban foglalt feltételeket megismerte, azokat magára nézve mindenben kötelező érvényűnek tekinti.

6. A felhasználó által megadott adatoknak pontosnak és érvényesnek kell lenniük, az ezért való felelősséget minden tekintetben a felhasználó viseli. A Fontium Kft. a felhasználók által megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vállal semmilyen felelősséget az adatok érvényességét és pontosságát illetően.

7. Az Acélfullánk és Fontium név és logó a Fontium Kft. bejegyzett védjegye.

8. A www.acelfullank.hu weboldalon található, a Fontium Kft. nevéhez és arculatához tartozó, szerzői jog által védett bármilyen írásos, állókép, mozgókép, vagy egyéb anyagokat kizárólag a Fontium Kft. előzetes írásos engedélyével lehet felhasználni, elektronikusan közzétenni, másolni, illetve egyéb helyen, bármilyen formában felhasználni.

9. A www.acelfullank.hu weboldalon található dokumentumok, adatok, információk, ábrák, grafikák, képek stb. (továbbiakban: tartalom) között előfordulhatnak technikai pontatlanságok, hibák, ezért a Fontium Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A Fontium Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a www.acelfullank.hu weboldalon megjelentetett tartalom bármilyen célra való alkalmasságát illetően. A Fontium Kft. a weblapon minden tartalmat a \"jelen állapotában\", minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A tartalom használatából származó minden kockázat a felhasználót terheli. A Fontium Kft. és/vagy szerződéses partnerei nem vállalnak felelősséget a www.acelfullank.hu weboldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, a felhasználót érő, a tartalom használatából származó semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával, vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a Fontium Kft.-t előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

10. Teljes mértékben felhasználó felelőssége, hogy a www.acelfullank.hu weboldalon található tartalom pontosságát, megbízhatóságát, hibamentességét ellenőrizze.

11. A Fontium Kft. minden tőle elvárhatót megtesz a www.acelfullank.hu weboldal zavartalan működéséért, ugyanakkor ezért semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó ilyen okból semmilyen kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesíthet a Fontium Kft.-vel szemben.

12. A Fontium Kft. fenntartja a jogot, hogy a www.acelfullank.hu weboldal tartalmát, struktúráját, felépítését illetve bármely egyéb elemét bármikor módosítsa.

13. A szerzői és szomszédos jogok harmadik fél általi megsértéséért a Fontium Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

14. A www.acelfullank.hu weboldal felhasználói feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén a Fontium Kft. és/vagy a jogsérelmet szenvedő fél jogosult haladéktalanul megtenni a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményezni, és megfelelő esetben megindítani az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tenni, egyéb esetben értesíteni az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködni.

15. A jelen Felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jog előírásai alkalmazandóak. Minden esetben, ha a feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

 

Nyilatkozat

Az Acélfullánk on-line késbolt oldalán késekkel és egyéb szúró- és vágóeszközökkel kapcsolatos képeket és ismertetőket talál! Mivel egyes szúró- és vágóeszközök Magyarországon a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek és ezek internetes megjelentetése törvényileg korlátozott, ezért az oldal megtekintése előtt kérjük nyilatkozzon az alábbiakról!

IGEN, elmúltam 18 éves, szúró- és vágóeszközök hivatásszerű felhasználásával foglalkozom, belépek az oldalra

NEM, nem múltam el 18 éves, szúró- és vágóeszközök hivatásszerű felhasználásával nem foglalkozom, inkább keresek más elfoglaltságot